خط مشی

تاریخ آخرین ویرایش: 1397/08/04
شرکت سامانه یاخته پژوهان سارا  به عنوان یک شرکت نوپای تحقیقاتی مصمم به بهره گيری از توان نيروهای کارآمد، متخصص و مجرب بصورت متمرکز وغیر متمرکز دراجرای پروژه های تحقیقاتی در کلیه ی زمینه های زیست پزشکی بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بين المللی می باشد که در اين راستا هدف شرکت همواره با ارتقاء توانمندي ها و ابزارهای مديريتی در جهت جلب رضايت مشتريان همراه بوده و رئوس خط مشی کيفيت خود را به شرح ذيل اعلام ميدارد. 
ارائه ی مشاوره علمی جهت طراحی صحیح علمی و تکنیکی مطالعات مولکولی
ارائه ی راهکارهای اقتصادی جهت ساماندهی مالی پروژه های پژوهشی و بهینه سازی پیشبرد مطالعات در بستر اقتصاد مقاومتی
پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارائه ی به موقع خدمات  پژوهشی و تعهد پاسخ دهی علمی به کلیه ی مراجع اعم از داوران داخلی و خارجی  در ارتباط با آنالیزهای انجام شده
کمک به ارائه ی نتایج پژوهش ها در قالب کنگره ها ی ملی، بین المللی، مقالات، کتب و...
ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی داخلی و ایجاد زمینه ی همکاری با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور جهت استفاده از پتانسیل های برون مرزی
بازنگری مستمرنتایج و بازخوردها و روشهای انجام کار جهت بهبود فرآیند تحقیقات
حفظ مشتريان و ايجاد باشگاه مشتريان وفادار شرکت با سیاستهای تشویقی در جهت افزایش تعداد مشتریان
با عنايت به اعتبار شرکت در سطح ملی، مدیریت عالی شرکت تعهد مینماید تا در صورت استمرار روند حسن اعتماد مشتریان وفادار نهایت تلاش خود را در جهت ارتقاء کاری و رفع معزلات تحقیقاتی پیش روی ایشان ایفاد نماید. 

اطلاعات تماس سریع

آدرس: تبریز- چایکنار، روبروی جایگاه سوخت چایکنار، ساختمان صندوق نواوری و شکوفایی، طبقه پنجم
تلفن: 04133101157
وب سایت: www.sara-co.com
پست الکترونیکی: info@sara-co.com

آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
234
امروز:
203
ماه جاری:
1749
کل بازدید:
141785

عضویت ها

Back to Top