اسپکتروفتومتری

تاریخ آخرین ویرایش: 1397/10/22
آنالیز کالریمتریک یک روش تعیین غلظت یک عنصر شیمیایی یا ترکیب شیمیایی در یک محلول با کمک یک واکنش رنگی است. این روش برای هر دو ترکیب ارگانیک و ترکیبات معدنی قابل استفاده است و می تواند همراه با یا بدون مرحله آنزیمی مورد استفاده قرار گیرد. این روش به طور گسترده در آزمایشگاه های پزشکی استفاده می شود.
روشهای کالریمتری در نهایت با تولید رنگ همراه است که میزان رنگ تولید شده با اندازه گیری میزان نور جذبی سنجیده میشود. برای این کار بطور متداول از اسپکتروفتومتر استفاده میشود. بسیاری از آنالیزهای بیوشیمیایی و ارزیابی فعالیت ها که به تست های enzyme assay مشهورند با این روش اندازه گیری میشوند.
هرچند در بسیاری از کیت ها فقط یک بار جذب در انتهای پروسه آزمایش توسط روش اند پوینت سنجیده میشود که میتوان میزان جذب را در فواصل زمانی مختلف نیز ارزیابی کرد.همچنین از این تکنیک می‌توان مستقیما یا با واسطه برخی معرف ها جهت اندازه گیری غلظت DNA و RNA و پروتئین استفاده نمود. در بخش اسپکتروفتومتری آزمایشگاه انواع تست های متداول بیوشیمیایی و آنزیم اسی که میزان فعالیت آنزیم های مختلف را می سنجند ارائه میشود. 


جزئیات پروتکل ها:
 
 
Protein Quantification-Bradford Assay


اطلاعات تماس سریع

آدرس: تبریز- چایکنار، روبروی جایگاه سوخت چایکنار، ساختمان صندوق نواوری و شکوفایی، طبقه پنجم
تلفن: 04133101157
وب سایت: www.sara-co.com
پست الکترونیکی: info@sara-co.com

آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
234
امروز:
184
ماه جاری:
1730
کل بازدید:
141766

عضویت ها

Back to Top