​فلوریمتری

تاریخ آخرین ویرایش: 1397/10/30
فلوریمتری و فلوسیتومتری کاربرد وسیعی در بیوشیمی و پزشکی دارد. این تکنیک برای اندازه گیری ریز مولکولها مانند رادیکالهای آزاد اکسیژن، ردیابی میکروارگانلها مانند میتوکندری، لیزوزوم، اندوپلاسمیک رتیکولوم، پتانسیل غشای میتوکندریایی، بیومولکولها و تومور مارکرها مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از کیت های آزمایشگاهی از فلئوروفور ها بجای معرف های رنگی استفاد ه میکنند. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس میتوان غلظت، خواص یا بر هم کنش مولکولها را مورد مطالعه قرار داد.شدت فلورسانس با  فلوریمتر و یا فلوسیتومتری (بسته به نوع نمونه) قابل اندازه گیری میباشد. این ازمایشگاه با همکاری برخی ازمایشگاههای دیگرخدمات فلوریمتری و فلوسیتومتری را ارائه میدهد.


جزئیات پروتکل ها:
 
 
MitoPT Assay


اطلاعات تماس سریع

آدرس: تبریز- چایکنار، روبروی جایگاه سوخت چایکنار، ساختمان صندوق نواوری و شکوفایی، طبقه پنجم
تلفن: 04133101157
وب سایت: www.sara-co.com
پست الکترونیکی: info@sara-co.com

آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
234
امروز:
227
ماه جاری:
1773
کل بازدید:
141809

عضویت ها

Back to Top