تاریخچه
شرکت سامانه یاخته پژوهان سارا با در نظر گرفتن نیاز تحقیقاتی کشور و با هدف ارائه خدمات منسجم و ساماندهی شده پژوهشی مرتبط با علوم زیستی در سال 1395 توسط دکتر پوران کریمی دانش آموخته در رشته ی بیوشیمی بالینی با گرایش پروتئومیکس پایه گذاری شد. در سال 1399 درجه ی دانش بنیانی را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرد .و هم اکنون یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو محسوب میشود دامنه ی فعالیت های تعریف شده برای این شرکت شامل طراحی پروژه های کوچک و یا کلان ملی، اجرای پروژه ها، فراهم کردن مواد و تجهیزات مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی در چارچوب مطالعات مولکولی میباشد. این شرکت افتخار دارد تا اعلام کند که در بازه زمانی کوتاه شش ساله اجرای بیش از3500 طرح تحقیقاتی در رشته های مختلف از جمله علوم اعصاب، سرطان، بیماریهای گوارشی، تغذیه و داروسازی، بیوشیمی و سایر رشته ها را با موفقیت به پایان رسانده است. روند خدمات ساماندهی شده بطور چشمگیری با کاهش هزینه ها ی مالی , نیروی انسانی و زمانی پروژه ها و تسریع چاپ مقالات معتبر همراه بوده است.