ایمونوبلاتینگ (IB)
وسترن بلاتینگ به عنوان نوعی از ایمونوبلاتینگ، یکی از تکنیک‌های کلیدی در زیست شناسی سلولی و مولکولی است که جهت شناسایی حضور پروتئین خاصی در مجموعه‌ای از پروتئین‌های سلولی بکار می‌رود.
زمانی که پروتئین مورد نظر شناسایی شد، به صورت یک باند بر روی غشاء قابل مشاهده است. این روش به عنوان یک روش اختصاصی و تأییدی برای حضور پروتئین هدف شمرده می‌شود که در مقایسه با تست الایزا، اختصاصی‌تر بوده ولی از حساسیت کمتری برخوردار است. این روش در تأیید نتایج مثبت شده تست الایزا نیز بکار می‌رود. تست وسترن بلات در همراهی با تست الایزا، بیش از 99٪ مورد اطمینان خواهد بود. 
در این آزمایشگاه وسترن بلات با روش wet انجام میشود و در نهایت تصاویر قابل عرضه بر روی فیلم رادیو گرافی و یا تصویر الکترونیکی قابل رویت است. یکی از خدمات منحصر به فرد آزمایشگاه، دارا بودن یک بانک آنتی بادی است که بر اساس نیازمشتریان قابل افزایش میباشد. بنابراین مشتریان علاوه بر قدرت انتخاب از بانک موجود میتوانند سفارشات جدید را نیز به آزمایشگاه داده و در بازه زمانی 2- 5/1 ماهه آنتی بادی مد نظر خود را در دسترس داشته باشند. البته قابل ذکر است که این آزمایشگاه صرفا خدماتی بوده و هیچ نوع خدمات فروش آنتی بادی ندارد.
آزمایشگاه از سیستم Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell | Bio-Rad استفاده مینماید 


جزئیات پروتکل ها:
 
 
 
How to Make an SDS-PAGE gel
 
 
Western Blotting Protocol

نمونه های انجام شده:
 
Bactin
Cas3-3,4
KU70
NRF2
PGC1-1
Pro & Cleaved Form of Caspase 3 In Rat Brain