معرفی آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی سارا بصورت زیر مجموعه ای از شرکت یاخته پژوهان سارا فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات تخصصی علمی و پژوهشی آغاز نموده است. از ابتدای تاسیس آزمایشگاه بصورت زیر مجموعه ی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی فعالیت نموده است و طرحهای تخفیف شبکه ی آزمایشگاهی را اجرا مینماید. این آزمایشگاه برای اولین بار در کشور با وارد کردن منابع مالی قابل ملاحظه در سیستم تحقیقات و با تهیه ی مقادیر بالایی از مواد مورد نیاز بطور یکجا بخصوص بصورت بانک آنتی بادی و کیتهای الایزا وست آپ کردن چند تکنیک طلایی استاندارد با توجه به داشتن توانایی، دانش لازم و تجربیات چندین ساله، تمامی توان خود را درجهت ارائه هر چه بهتر خدمات تخصصی علمی و پژوهشی با بالاترین استانداردهای جهانی مد نظر قرار داده است که در نهایت منجر به ارتقاء کیفیت کار محققین گردیده است. لیست خدمات آزمایشگاه به تفصیل در بخش خدمات آورده شده است.
مشتری مداری بعنوان محور اهداف راهبردی آزمایشگاه تعریف شده که در این راستا فعالیتهای زیر در جهت پربارشدن پروژه های محققان انجام میشود
  • ارائه ی مشاوره علمی رایگان جهت طراحی و ویرایش طرح مطالعات سلولی و مولکولی
  • ارائه ی راهکارهای اقتصادی جهت ساماندهی مالی پروژه های پژوهشی و بهینه سازی پیشبرد مطالعات در بستر اقتصاد مقاومتی و شرکت در طرحهای تخفیف شبکه ی آزمایشگاهی در راستای تسهیل بودجه بندی پروژه های محققان
  • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارائه ی به موقع خدمات پژوهشی و تعهد پاسخ دهی علمی به کلیه ی مراجع اعم از داوران داخلی و خارجی در ارتباط با خدمات ارائه شده
  • به روزرسانی نوع خدمات مطابق با نیاز محققان
  • بهبود مستمر کیفیت خدمات
  • بازنگری مستمرنتایج و بازخوردها و روشهای انجام کار جهت بهبود فرآیند تحقیقات
  • توسعه و توانمندسازی کارگروههای علمی و به فعالیت درآمدن حداکثر پتانسیل ایشان
  • ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی داخلی و ایجاد زمینه ی همکاری با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور جهت استفاده از پتانسیل های برون مرزی
  • ایجاد زمینه های روحیه مشارکت در گروههای مختلف علمی پژوهشی