تخفیف های پاییزه شبکه آزمایشگاهی
توجه: به اطلاع می رساند که تخفیف های پاییزه شبکه آزمایشگاهی فقط برای درخواست هایی که نمونه های آنها تا تاریخ 01.09.25 به ازمایشگاه تحویل داده شده باشند اعمال خواهد شد